Het IJsselhuis bij de Mallegatsluis te Gouda
Stichting Beheer & Behoud van het IJsselhuis

 

Toekomstplannen van het IJsselhuis

Het IJsselhuis, sinds een aantal jaren in gebruik als drank - en spijslokaal, vertoont in de periode 2015-2017 een sterk stijgende omzet van jaarlijks ca. 40%. Voor 2018 wordt uitgegaan van een omzetstijging van 30% en voor 2019 25%, waarna naar verwachting - gezien de fysieke capaciteit van keuken en pand - het plafond is bereikt (€ 380k per jaar).

Dit geeft bij alle betrokkenen vertrouwen naar de toekomst.

Hierbij wordt gestreefd naar een voortzetting van de intieme horecagelegenheid door Herman Winkelman met bijzondere, vaak regionale, gerechten en dranken; tevens met een extra accent op de functie als huiskamer en ontmoetingsplaats van schippers, bewoners en bedrijven uit de (wijde) omgeving.

Het laatste jaar is het IJsselhuis op kleine schaal een knooppunt bij toeristische routes geworden; deze functie zal in de nabije toekomst zeker worden uitgebreid.